Bookmark and Share

Dodatek k pravidlům ligy pro rok 2020

Vydáno dne 26. 06. 2020 (286 x přečteno)


Dodatek Pravidel VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2020

 

Platná od: schválena VV OSH Vyškov dne:  15.6.2020

 

 

Vyhlášení výsledků VC okresu Vyškov

Započítávat se budou všechny soutěže (žádná se nebude odepisovat).

  • Nejlepší družstva obdrží diplom a pohár.
  • Soutěžní družstva, která nejsou z okresu Vyškov budou započítána do celkového hodnocení po   odjetí  50% soutěží (bude se upravovat pořadí dle odjetých soutěží těmito sbory)

 

 

Podmínky pro pořadatele soutěže

  1. Pro pořádání soutěží v roce 2021 sbory při OSH Vyškov platí podmínky z roku 2019.
  2. Pořadatel zajistí minimálně: V kategorii muži 1. místo 1000,- Kč, 2. místo 800,- Kč, 3. místo 600,- Kč, 4. místo 400,- Kč, 5. místo 200,- Kč. V kategorii ženy 1. místo 600,- Kč, 2. místo 400,- Kč, 3. místo 200,- Kč. V kategorii Veteráni nad 35 let: Je na uvážení pořadatele, minimálně však diplom za účast.
  3. Dále ve všech kategoriích pamětní věcnou cenu (pohár, plaketu apod.) na které bude uvedeno místo konání, datum, kategorie a umístění a to do 5. místa, další místa jen diplom.
  4. Pravidla pro pořádání venkovních akcí se řídí dle aktuálních nařízení vlády ČR, ministerstev nebo krizových štábů.