Bookmark and Share

Souhlas zákonného zástupce závodníka mladšího 18-t

Vydáno dne 23. 05. 2019 (182 x přečteno)


                                                                                                                                Příloha č. 2 Pravidel VCOV

Souhlas zákonného zástupce závodníka mladšího 18-ti let

s účastí na soutěžích v požárním útoku

Údaje nezletilého závodníka

 Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………………………………………………………….

 

Údaje zákonného zástupce

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu:……………………………………………………………………………….

 Datum narození: ………………………………………………………………………………………

 Kontakt (tel.) ………………………………………………………………………………………….

Termíny a místa konání soutěží VCOV 2019, pro které je souhlas udělován

 (pokud souhlas neplatí pro některou/é z uvedených soutěží, zřetelně ji/je přeškrtněte)

25.5.2019

Hostěrádky - Rešov

20.7.2019

Kučerov

8.6.2019

Radslavice

24.8.2019

Tučapy

9.6.2019

Šaratice

25.8.2019

Tvarožná

29.6.2019

Hlubočany

31.8.2019

Hodějice

6.7.2019

Topolany

1.9.2019

Ivanovice na Hané

13.7.2019

Habrovany

 

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem zákonným zástupcem výše jmenované nezletilé osoby a souhlasím bez výhrad, aby se tato osoba (dále jen závodník) účastnila závodů Velké ceny okresu Vyškov  v požárním útoku, a to v termínech a na místech uvedených v tomto dokumentu. Soutěží se závodník účastní na vlastní nebezpečí, je zdravotně a tělesně způsobilý k účasti na soutěži. Nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech závodníka v souvislosti s jeho účastí na soutěži. Prohlašuji, že veškeré údaje v souhlasu zákonného zástupce jsou pravdivé.

 

 V …………...............……………. …………………………..dne ……………………………………….

 podpis zákonného zástupce………………………………..

 

Podpisem tohoto dokumentu je rovněž udělován souhlas se shromažďováním a případným zpracováním v něm uvedených osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a prováděcích zákonů ČR. Shromažďovatel a zpracovatel osobních údajů: